Cải cách thủ tục hành chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam

Trang chủ  |   Tin tức hoạt động  |  Hỗ trợ triển khai  |  Liên hệ

 
Tin tức hoạt động
Kết quả triển khai
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG
Tài nguyên đất Xem thêm »

Tài nguyên nước Xem thêm »
Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên
Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt từ 2m3/giây trở lên (đối với sản xuất nông nghiệp), từ 2.000kw trở lên (đối với phát điện), từ 50.000m3/ngày đêm trở lên (đối với mục đích khác)
Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3000m3/ngày đêm trở lên
Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn

Môi trường Xem thêm »
Gia hạn/điều chỉnh Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại
Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC)
Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (ĐTM bổ sung)
Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Địa chất khoáng sản Xem thêm »
Gia hạn giấy phép khảo sát khoáng sản
Trả lại giấy phép khảo sát khoáng sản
Trả lại giấy phép khảo sát khoáng sản
Giấy phép thăm dò khoáng sản

Đo đạc và Bản đồ Xem thêm »
Thẩm định việc thể hiện đường địa giới và các yếu tố liên quan đến đường địa giới hành chính trên bản đồ trước khi xuất bản hoặc giao nộp để lưu trữ
Bổ sung nội dung đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ
Thẩm định việc thể hiện đường biên giới và các yếu tố liên quan đến biên giới, biển đảo trên các loại bản đồ, hải đồ trước khi xuất bản hoặc giao nộp để lưu trữ
Cung cấp thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ

Khí tượng thuỷ văn Xem thêm »
Cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng
Cấp lại giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng
Điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng
Gia hạn giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng

Tài nguyên biển Xem thêm »

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP ĐỊA PHƯƠNG
Tài nguyên đất Xem thêm »
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất
Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất với đối tượng là tổ chức và người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.
Đăng ký biến động về sử dụng đất do giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

Tài nguyên nước Xem thêm »
Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm
Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất dưới 3.000 m3/ngày đêm
Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt dưới 2m3/giây (đối với sản xuất nông nghiệp), dưới 2.000kw (đối với phát điện), dưới 50.000m3/ ngày đêm (đối với mục đích khác)
Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dưới 5.000 m3/ngày đêm

Môi trường Xem thêm »
Cấp mới Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Điều chỉnh Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Cấp mới Giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại
Gia hạn/điều chỉnh Giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại

Địa chất khoáng sản Xem thêm »
Gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản.
Tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản.
Chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản.
Trả lại giấy phép chế biến khoáng sản.

Đo đạc và Bản đồ Xem thêm »
Thẩm định hồ sơ quyết toán công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ
Thẩm định hồ sơ nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ
Bổ sung nội dung đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ
Đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ

Khí tượng thuỷ văn Xem thêm »
Cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng
Cấp lại giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng
Điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng
Gia hạn giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng

Tài nguyên biển Xem thêm »

Liên kết Website
 
  Liên hệ  |  Sitemap  |  Thêm vào danh sách ưu thích   |  Hỏi đáp
  © Bản quyền 2009 bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
  - Địa chỉ: 83 Nguyễn Chí Thanh - Ba Đình - Hà Nội
  - Điện thoại: 043.7732.732
  - Email: cctthc@monre.gov.vn